Prenumerata

Wszystko co interesuje Twojego pacjenta w magazynie
„Moje Zdrowie” – profi laktyka, wiedza o chorobach
i dolegliwościach, uroda, porady lekarzy i farmaceutów.

„Moje Zdrowie” mogą zaprenumerować dla swoich pacjentów apteki i przychodnie. Magazyn to doskonałe narzędzie budowania relacji z pacjentem. Nie tylko pomaga farmaceucie realizować opiekę farmaceutyczną, ale też informuje o aptece. Jeden wręczony pacjentowi magazyn czytają średnio cztery kolejne osoby (magazyn jest przekazywany innym). Dzięki miejscu na okładce na informację o aptece (każdy farmaceuta może uzupełnić), kolejni pacjenci dowiadują się więc o aptece. Z badań wynika, że co trzeci pacjent, który otrzymał w aptece nasz magazyn, podejmuje w niej decyzje zakupowe. To doceniany przez pacjentów sposób budowy wizerunku placówki ochrony zdrowia.

Jesteśmy blisko pacjenta, dzięki starannie dobranym artykułom i reklamom wpływamy – wraz z apteką – na jego decyzje. „Moje Zdrowie” to ogólnopolski, bezpłatny miesięcznik poświęcony profilaktyce zdrowotnej, skierowany do osób cieszących się pełnią życia, aktywnych, nie poddających się chorobie.

Jesteśmy z pacjentem wszędzie gdzie on.
Wspólnie budujemy relacje z pacjentem.

  • Zaoferuj swoim pacjentom bogaty merytorycznie miesięcznik - jesteśmy na czasie z aktualnymi problemami Twoich Klientów.
  • Wyróżnij się oferując pacjentom fachowo wydany miesięcznik, dostarczający im informacji nt. profi laktyki, chorób sezonowych i przewlekłych, dbania o rodzinę i urodę. Na łamach miesięcznika wypowiadają się eksperci – farmaceuci oraz lekarze, dzięki czemu gazeta „pracuje” na zaufanie dla Twojej apteki.
  • Wyróżnij się oferując pacjentom fachowo wydany miesięcznik, dostarczający im informacji nt. profi laktyki, chorób sezonowych i przewlekłych, dbania o rodzinę i urodę. Na łamach miesięcznika wypowiadają się eksperci - farmaceuci oraz lekarze, dzięki czemu gazeta „pracuje” na zaufanie dla Twojej apteki.
  • Zachęć pacjentów do odwiedzenia Twojej apteki, korzystając z widocznego miejsca na informację o aptece na okładce. Dzięki temu kolejni pacjenci dowiedzą się, która apteka oferuje im ciekawy magazyn.
  • Kreuj pozytywny wizerunek swojej apteki - dzięki nam wspierasz swoich pacjentów w walce z chorobą i zachęcasz ich do zdrowego stylu życia.
  • Zwiększ rotację konkretnego preparatu w swojej aptece - oferujemy dedykowane reklamy prasowe, wspierające odsprzedaż.
Zapytaj swojego farmaceutę o miesięcznik “Moje Zdrowie”!

Archiwum